top of page
3 (1).png

xplore מתמחה בכל שלבי החיים של פרויקטים ומוצרים המשלבים ניהול וניתוח של דאטה, החל משלב הצורך ועד להטמעה מלאה של המערכת או המוצר

 • פתרונות Data Management & Data Mapping

 • הקמה של Data Warehouse

 • Data Lakes  - Data Platform - Data Hub

 • Business Intelligence

 • Data Analytics ובניית פתרונות עסקיים כגון: Fraud Detection ו – Campaign Management ועוד

מאסטרטגיה לאפיון ​

עיצוב ארכיטקטורת Data 

עיצוב תשתית וארכיטקטורה כוללת לפלטפורמת דאטה Data Platform בארגון (OnPrem או בענן) בחינה ובחירה של טכנולוגיות מתאימות

מה השגנו? 

 • מתן מענה אפקטיבי לדרישות

 • בדיקת היתכנות עסקית וטכנולוגית 

 • אפיון מפורט לפיתוח המערכת 

 • הקטנת הסיכונים ולוחות הזמנים

הגדרת תיחום ותכולת הפתרון

הגדרת "גבולות" הפתרון  הנדרש לפיתוח. בחירת מודולים עסקיים ועולמות תוכן ליצירת אפיון-על (הגדרת המוצר) בו יוגדרו חבילות העבודה לפרויקט

עיצוב ובניית

Data Model לפתרון

עיצוב מודל הנתונים Data Model התומך במענה על הדרישות העסקיות והפונקציונליות של המערכת. במידה ונעשה שימוש במודל נתונים מוכן, תעשה בחינה ותיקוף של המודל למול אותן דרישות

איסוף וניתוח דרישות עסקיות

איסוף וניתוח דרישות עסקיות ממשתמשים, או הגדרת דרישות לפי תרחישים עסקיים עם המשתמשים לבניית מסמך עמדה ותכולות מערכת

Data Mapping &

Impact Analysis

מיפוי תשתיות מידע, קשרים לוגיים ותלויות במערכות אחרות  וניתוח שימוש בדאטה במאגרי מידע קיימים ו– Data Linage

בניית אסטרטגיית דאטה

בניית תכנית אסטרטגית מקיפה להפיכת הארגון (מחלקה בארגון) להיות מבוסס דאטה בפעילות העסקית והאופרטיבית השוטפת

Data Discovery

ואפיון מערכת

ניתוח ומיפוי מערכות מקור, משתמשים ומצב קיים. אפיון תהליכי טרנספורמציה Source-to-target למערכות יעד. אפיון שימוש בנתונים UI ושירותי Data

מפיתוח להטמעה

פיתוח UI לניתוח דאטה BI ומודלים Analytics  

פיתוח ממשקי משתמש ויזואליים לצריכת דאטה – דוחות, דשבורדים בכלי BI  ופיתוח מודלים אנליטיים לפי דרישת הלקוח בכלים סטטיסטיים.

הטמעת תהליכי

בדיקה אוטומטיים

יישום והטמעה של מתודולוגיות ומערכות Data Validation בזמן תהליכי העיבוד ו\או לפני תהליכי צריכת המידע ע"י היחידות העסקיות.

הגעת ליעד!

 • פיתוח פתרון איכותי ברמת מהימנות גבוהה

 • הטמעת מודול בקרה והתאוששות מתקלות ריצה 

 • פיתוח המאפשר מנגנון גמיש לתחזוקה ושינויים 

 • הטמעה נוחה, והדרכה ותפעול ברורים

 • יכולות קישוריות ואינטגרציה גבוהות

פיתוח תהליכי אינטגרציה ו-ETL

פיתוח תהליכי גזירה טעינה וטרנספורמציות בכלי ETL\ELT פתוח מנגנוני Control ,שלמות נתונים. פתוח תהליכי מיגרציה OnPrem ולענן.

הטמעה, ליווי,

הדרכה ותחזוקה

פעילות Postproduction ו – Deployment של הפתרון. הטמעת תהליכים אופרטיביים לתחזוקה ותמיכה, הדרכות, הגדרת נהלי שינויים ועוד.

בניית ארכיטקטורה

כוללת למערכת ETL

תכנון ארכיטקטורה כוללת למערכת טעינה ועיבוד נתונים ב- Data Platform. תכנון זמינות, תדירות, ביצועים, קצב גידול, אוטומציה, אבטחת מידע ועוד.

פתוח ממשקי Data Consumption ו– Data APIs

תכנון ופיתוח ממשקי צריכת דאטה Data Services מול מערכות ותהליכים ארגוניים מעל לשכבת הדאטה הקיימת ו\או החדשה.

0545615648

גבעת שמואל, הנשיא 4

bottom of page