top of page

הפתרונות העסקיים שלנו ​

xplore מפתחת ומטמיעה פתרונות עסקיים המבוססים על טכנולגיה ייחודית של החברה (xplore.io). ​
הפתרון המוטמע, מאפשר "להיגמל" מאקסלים מסורבלים שאינם מאפשרים מתן תמונה עסקית מלאה, ותומך בשילוב מידע שנאסף במערכות ארגוניות שונות בחברה כדוגמת ERP, CRM , Access ועוד. פרויקט ההטמעה וההקמה כולל ניתוח לאחור של האקסלים, ניתוח מקורות נתונים, מיגרציה מלאה של הנתונים ופיתוח התהליכים העסקיים (טפסים ו – workflows) במערכת החדשה.

Artboard 1 copy@300x.png

פתרונות לפי דרישה

Tailor-Made​

מערכות מבוססות

 פרמטרים וניתוחי רגישות

לקונפיגורציה ותמחור

מערכת ניהול

 ובקרת רווחיות

ברמת משאב וברמת חברה​

מערכת דיווח שעות

על פרויקטים

עובדים וקבלני משנה ​

מערכת בקרה

וניהול פרויקטים

פתרון עסקי שלם, מבוסס data הכולל: לוגיקה עסקית, דוחות וטפסים להנעת העסק שלכם קדימה! ​

0545615648

גבעת שמואל, הנשיא 4

bottom of page